LOADING IMAGES
استون

استون Acetone

Acetone

مشخصات محصول
مشخصه مقدار
نام اصلی استون
فرمول شیمیایی CH 3 COCH 3
گرید استون صنعتی - استون آزمایشگاهی
حلالیت کاملا قابلیت حلالیت در آب

برچسب ها :

استون چیست ؟

اَسِتون ( نام گذاری ایوپاک " پروپانون "  ) ساده ترین کتون و  یکی از لکه برها است  . این ماده فرار، بی رنگ و به شدت آتش گیر است و مصرف بسیار زیادی در صنعت به عنوان حلال دارد  . یکی از ساده ترین روش های ساخت این ماده تقطیر استات کلسیم است.

تاریخچه

این ماده توسط حییم وایزمن کشف شده است . وی از سال 1۹1۶ تا 1۹1۹ رئیس یک آزمایشگاه شیمی بود و در جریان مسؤولیت خود در آن، طریقه ساخت ماده شیمایی استون را کشف کرد.

موارد مصرف  و کاربرد استون

استون بعنوان حلال بسیاری از ترکیبات آلی استفاده می شود  . در تولید پلاستیک ، الیاف مصنوعی ، دارو و سایر ترکیبات شیمیایی کاربرد دارد  . همچنین در تولید صنعتی رنگهای ایندیگو هم مصرف می شود . به عنوان حلال در فرمولاسیون پوشش دهنده سطوح و مواد مربوط به شوینده ها و تینرها، همچنین در آکریلیک و الکل هاى نیتروسلولز و رنگ ها، به عنوان حلال در مواد داروئى و آرا یشی ، حلال چسب، سیمان، جوهر پ رینتر ، چسب، واکس، رزین ، چربى ها، گر یس ، روغن ها، و مواد رنگى در پروسه هاى عصاره گیرى، در صنا یع بى دود کردن پودر، به عنوان حلال پاک کننده در صنا یع  الکتر یکی ، و به عنوان حمل کننده استیلن در داخل سیلندرها مورد استفاده است .

از این ماده در صنا یع شیمیا یی به عنوان ماده میانى در تهیه متیل متاکر یلیت ، متاکر یلیت اسید، متیل استفاده مى شود  . اغلب اوقات در تهیه ترکیباتى مثل آنتى اکسیدان ها، A ا یزو بوتیل کتن، بیس فنل علف کش ها، کتن هاى سنگین، تغلیظ فرمالدئید و دى فنال آمین، و و یتامین هاى میانى مورد استفاده است.

استن بطور طبیعى در متابولیسم طبیعى بدن و در ارگان هاى طبیعى و عضلات و بافت ها د ید ه مى شود و خون حاوى مقدارى استن است .

روش تولید استون

اصولا استون در فرایند کیومن تولید میشود  . در گذشته از تقطیر خشک استات هایی نظیر استات کلسیم به دست آورده میشده است  . در طی جنگ جهانی اول فرایند تولید استون به وسیله تخمیر باکتریایی توسط Chaim  Weizmann توسعه پیدا کرد که محصولات این فرایند استون، بوتانول و اتانول میبود  . به مرور زمان به علت راندمان ناچیز تولید استون در مقایسه با پسماندهای آلی، این فرایند رو به فراموشی سپرده شد.