شرکت مرک میلی پور Merck Millipore

شرکت میلی پور (Millipore Corpration) که یک شرکت در زمینه علوم زیستی فعالیت داشت در سال 1954 میلادی تاسیس شد و از اوایل سال 1990 میلادی شروع به ساخت فیلترهای خاص که دارای منافض میکرونی بودند کرد و به همین دلیل عنوان یک شرکت بین المللی علوم زیستی را گرفت و در فهرست شاخص S&P 500 قرار گرفت.

این شرکت در سال 2010 توسط شرکت مرک خریداری شد و تا سال 2015 از نام مرک میلی پور (Merck Millipore) با این نام تجاری شناخته می شد.

در سال 2015 شرکت مرک اقدام به خرید شرکت سیگما آلدریج (Sigma Aldrich) که یک شرکت در زمینه تولید مواد شیمیایی است کرد و در نهایت به نام تجاری جدید میلی پور زیگما (MilliporeSigma) نام گذاری شد. در حال حاضر این شرکت در آمریکا و کانادا در این حیطه مشغول به فعالیت می باشد.

شرکت مرک میلی پور